Pawlikowska-Piechotka, A. . (2021). Obiekty sportowo-rekreacyjne w szkołach – historia i stan współczesny. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), 89–113. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.05