Tlustý, T. . (2021). Orel – katolickie stowarzyszenie wychowania fizycznego: stosunki międzynarodowe do 1929 r. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), 11-31. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.01