Gołębieska, K., Ostrowska-Tryzno, A., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2020). Mobilność i turystyka religijna – dostępność miejsc świętych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(4), 99-117. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.31