Cujbă, V., & Sîrbu, R. . (2020). Cricova – narodowy i międzynarodowy turystyczny znak handlowy Republiki Mołdawii. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 105-115. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.24