Pasicznik, W. (2020). Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących na Ukrainie (wybrane aspekty). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 57-67. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.20