Gołębieska, K., Ostrowska-Tryzno, A., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2020). Powstanie i rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – jubileusz 90-lecia. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 11-22. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.17