Ostrowska-Tryzno, A., Nałęcz, H., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2020). Sport i aktywność fizyczna w przestrzeni miasta – osiedlowe tereny zielone dla trzech pokoleń. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 105–128. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.16