(1)
Potrzuski, K. Niezrealizowane Elementy Projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek Do dziejów Uczelni W 90. Rocznicę Jej Powstania. Sport tur. 2020, 3, 29-44.