(1)
Porada, Z.; Kałamacka, E. Przyczynek Barona Pierre’a De Coubertina Do Organizacji Olimpijskich konkursów Sztuki. Sport tur. 2020, 2, 11-27.