(1)
Jurgielewicz-Urniaż, M.; Urniaż, A. Funkcjonowanie dziewcząt I chłopców Chorych Na Cukrzycę Typu 1 Na Tle rówieśników W środowisku Szkolnym. Sport tur. 2019, 2, 157-172.