(1)
Anyżewska, A.; Łakomy, R.; Bertrandt, J. Wydatek Energetyczny Wybranych rodzajów treningów Podejmowanych Przez sportowców amatorów. Sport tur. 2019, 2, 143-155.