(1)
Wojciechowska, K.; Gołębiowski, P.; Woropaj-Hordziejewicz, A.; Niedzielski, J. Kręcz Szyi U Dzieci – Etiologia, Objawy I Leczenie. Sport tur. 2019, 2, 127-141.