(1)
Petruk, L.; Grygus, I. Wpływ ćwiczeń Fizycznych Na rozwój Fizyczny I Fizyczne Przygotowanie Studentek Pierwszego Roku studiów. Sport tur. 2019, 2, 97-105.