(1)
Jaroszewski, J.; Połaniecka, A. Sukcesy Sportowe zapaśników Z Terenu województwa łódzkiego W Latach 1945–1990. Sport tur. 2019, 2, 71-93.