(1)
MÍČOVÁ, P. Obraz Sportu I Wychowania Fizycznego W czechosłowackich Filmach Dokumentalnych (1945–1959). Sport tur. 2019, 2, 59-70.