(1)
Małolepszy, E.; Drozdek-Małolepsza, T. Sport in the County of Kremenets in the Light of “Życie Krzemienieckie” Magazine (1932–1939). Sport tur. 2019, 2, 39-58.