(1)
Tlustý, T. Nota Z Okazji 150. Rocznicy Urodzin Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela Sportu Na Ziemiach Czeskich. Sport tur. 2019, 2, 23-37.