(1)
Jaczynowski, L. Nauki O Kulturze Fizycznej W Wymiarze Historycznym a Nowa Klasyfikacja Dziedzin I Dyscyplin Naukowych W Polsce. Sport tur. 2019, 2, 11-28.