(1)
Staniek, M.; Górna-Łukasik, K. Warunki Do zajęć Ruchowych W śląskich Przedszkolach. Sport tur. 2019, 15, 51-64.