(1)
Sahaj, T. Recenzja Monografii Wieloautorskiej Pod Redakcją Naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego I Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne I społeczne Aspekty Sportu I Turystyki, Częstochowa 2016, Ss. 324. Sport tur. 2019, 15, 197-203.