(1)
Rozmiarek, M.; Malchrowicz-Mośko, E. Sprawozdanie Z XLIV Dorocznego Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Sportu, 20–24 września 2016 R. (Olimpia –Grecja). Sport tur. 2019, 16, 157-159.