(1)
c, A. [rec.] Maciej Łuczak, Szermierka W Polsce 1918–1945, Poznań 2016, Ss. 233. Sport tur. 2019, 16, 147-156.