(1)
Petričková, L.; Zusková, K. Satysfakcja Z życia Nauczycieli Wychowania Fizycznego W związku Z Nauczaniem Jednego Lub dwóch przedmiotów Oraz Pozalekcyjnymi zajęciami Sportowymi. Sport tur. 2019, 16, 145-157.