(1)
Rowiecki, M.; Kulmatycki, L. Strategie Radzenia Sobie Ze Stresem U mężczyzn uprawiających Narciarstwo Ekstremalne. Sport tur. 2019, 16, 99-111.