(1)
Staroń, R. Programy Wychowania Fizycznego I Ich Realizacja W państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa W Latach 1918–1932. Sport tur. 2019, 16, 27-44.