(1)
Łuczak, M.; Nowak, L. Profesor Dr Hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny Historyk Kultury Fizycznej. Sport tur. 2019, 16, 11-26.