(1)
Tatarczuk, J.; Asienkiewicz, R.; Wandycz, A.; Jerzak, I. Dojrzewanie dziewcząt Z województwa Lubuskiego W kontekście Wybranych czynników środowiskowo-społecznych. Sport tur. 2019, 16, 127-138.