(1)
Tlustý, T. Krótkie porównanie Wychowania Fizycznego I Sportu W czechosłowackiej I Polskiej YMCA W Okresie międzywojennym. Sport tur. 2019, 16, 29-45.