(1)
Urniaż, J. Gospodarka I Polityka a Szkolne Wychowanie Fizyczne W Wybranych Krajach Europejskich I Polsce Na Przestrzeni dziejów. Sport tur. 2019, 16, 11-28.