(1)
Łubkowska, W.; Nadobnik, J.; Tarnowski, M.; Nowak, M. A. Samoocena Wiedzy, umiejętności Zawodowych I Kompetencji społecznych studentów Podstawą Ewaluacji Programu studiów Kierunku Turystyka I Rekreacja. Sport tur. 2019, 16, 145-161.