(1)
Porada, Z. Polskie Artystki W Olimpijskich Konkursach Sztuki I Literatury 1928–1948. Sport tur. 2019, 16, 27-53.