(1)
Bohdan, T. Sprawozdanie Z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych O Sporcie Nt. „Sport I Turystyka W świetle Nauk społecznych: Historia, Stan Obecny I wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa). Sport tur. 2019, 17, 145-148.