(1)
Liannoi, Y.; Liannoi, M.; Maksymenko, L.; Kopytina, Y. Techniki Rekreacyjne (element Unihokeja) Dla Dzieci W Wieku 5 I 6 Lat. Sport tur. 2019, 17, 69-78.