(1)
Broďáni, J.; Šiška, Ľuboslav. Subiektywne Samopoczucie I aktywność Ruchowa Uczennic szkół średnich. Sport tur. 2019, 1, 81-91.