(1)
Szymanek-Pilarczyk, M.; Szlubowska, M. Wykorzystanie Testu FMS W Diagnostyce Aparatu Ruchu Po Zastosowaniu Treningu Funkcjonalnego U zawodników piłki nożnej. Sport tur. 2019, 1, 69-80.