(1)
Tomecka, M. Wzory Kultury Fizycznej a Wzory społeczne W Grupach Dyspozycyjnych. Sport tur. 2019, 1, 57-68.