(1)
Cieślik, B.; Ostrowska, B. Związek Zaburzeń Poznawczych Z Ryzykiem Upadku wśród osób Starszych – Doniesienia wstępne. Sport tur. 2019, 1, 117-125.