(1)
Małolepszy, E. Wstęp Do Numeru. Sport tur. 2019, 2, 7-8.