(1)
Poczta, J.; Malchrowicz-Mośko, E. Motywy udziału kibiców W Wydarzeniu Sportowym Na przykładzie Cavaliady W Poznaniu. Sport tur. 2019, 2, 163–179.