(1)
Górna-Łukasik, K.; Ziemba, M. Wybrane Uwarunkowania Oceny Nauczyciela Wychowania Fizycznego Przez absolwentów szkoły średniej. Sport tur. 2019, 2, 95–110.