(1)
Kolář, F. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský W Ruchu Olimpijskim Okresu międzywojennego. Sport tur. 2019, 2, 35-46.