(1)
Urniaż, J.; Jurgielewicz-Urniaż, M. Szkolne Wychowanie Fizyczne W III Rzeczypospolitej. Rozważania W kontekście Problematyki wartości I obowiązku Oraz Dziedzictwa Kulturowego Na Przestrzeni wieków. Sport tur. 2019, 2, 75–92.