(1)
Bobrík, M. Wychowanie Fizyczne I Sport Na Słowacji Po Utworzeniu Czechosłowacji (1918–1924). Sport tur. 2019, 2, 47–63.