(1)
Obłąkowska, K. A. Sektor Turystyczny W Polsce W Przededniu I Obliczu Pandemii COVID-19. Sport tur. 2022, 5, 117-137.