(1)
Pasicznik, W.; Wilczkowska, A. Kompetencje Nauczyciela Wychowania Fizycznego (na Podstawie Wybranych aspektów Z doświadczenia Edukacji Szkolnej Ukrainy – Aspekt Pedagogiczny). Sport tur. 2022, 5, 65-77.