(1)
Ostrowska-Tryzno, A. .; Pawlikowska-Piechotka, A. Turystyka Kulturowa, Muzea I Konsekwencje Pandemii COVID-19. Sport tur. 2022, 5, 123-139.