(1)
Oderov, A. .; Kuznetsov, M.; Romanchuk, S. .; Pohrebniak, D. .; Indyka, S. .; Bielikova, N. . Analiza Poziomu sprawności Fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych We Lwowie Na Etapie Podstawowym. Sport tur. 2022, 5, 93-102.