(1)
Tomik, R. .; Kot, K.; Ardeńska, M. . Indywidualny Plan I Program studiów W Akademii Wychowania Fizycznego W Katowicach W Opinii studentów-sportowców. Sport tur. 2022, 5, 79-92.