(1)
Jaroszewski, J. . Ruch Sportowy W Policji Państwowej W województwie łódzkim W Latach 1919–1939. Zarys Problematyki. Sport tur. 2022, 5, 11-31.