(1)
Majer, R.; Rodzik, J. Programowanie aktywności Fizycznej seniorów W Lokalnej Polityce społecznej . Sport tur. 2021, 4, 123-139.